دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش هوش مصنوعی-مسعود عباسیان

ضميمه

ضميمه

ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات| | تاريخ: ۱۳۹۵/۱۱/۱۳