چهارمین ارائه از سری ارائه های فارغ التحصیلان دانشکده

چهارمین ارائه از سری ارائه های فارغ التحصیلان دانشکده 

ارائه مهندس سید محمدمهدی احمدپناه

یکشنبه ۲۲ اسفند

12:30 ساعت

 

آمفی تئاتر دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی امیرکبیرارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات| | تاريخ: ۱۳۹۵/۱۲/۲۱