دومین همایش مه داده ها(کلان داده ها)

ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات| | تاريخ: ۱۳۹۵/۱۲/۲۴