برنامه امتحانات میان ترم نیمسال دوم ۹۶-۹۵ آموزش الکترونیکی

ساعت برگزاری کلیه امتحانات همان زمان ساعت کلاس حضوری می باشد 

نام

زمان

محل امتحان

استاد درس

تاريخ امتحان

1

سيستم عامل

پنجشنبه[12-10]

کلاس 205

پدرام

14/2/96

2

سيستمهاي پرداخت الکترونيک

چهارشنبه[15-13]

کلاس 203

شجري

96/2/13

3

شبکه‌هاي چند رسانه‌اي

چهارشنبه[10-8]

کلاس 204

دهقان تخت فولادي

96/2/6

4

امنيت شبکه کامپيوتري

چهارشنبه[15-13]

کلاس 204

خرسندي

96/1/23

5

مديريت شبکه‌هاي مخابراتي و کامپيوتري

چهارشنبه[12-10]

کلاس 204

بخشي سراسکانرود

96/2/6

6

تبديل متن به گفتار

چهارشنبه[10-8]

کلاس 202

همايونپور

96/2/6

7

شبکه‌هاي عصبي

چهارشنبه[15-13]

کلاس 202

صفابخش

96/2/6

8

پردازش تکاملي

چهارشنبه[12-10]

کلاس 203

نيک آبادي

96/1/23

9

مباحث پيشرفته (پردازش داده‌هاي حجيم)

چهارشنبه[17-15]

کلاس 204

اميرحائري

96/2/13

10

مباحث ويژه (مدل‌سازي کاربر و سيستمهاي اطلاعاتي تطبيق‌پذير)

چهارشنبه[12-10]

کلاس 202

کاردان

96/2/13

11

مديريت زنجيره عرضه

چهارشنبه[10-8]

کلاس 201

هاشمي گلپايگاني

96/2/6

12

هوش تجاري

پنج شنبه[12-10]

کلاس 203

غفاري نژاد

96/2/7

13

ذخیره و بازیابی اطلاعات در وب

پنج شنبه[10-8]

کلاس 203

اسکندرزاده یزدی

96/2/14

 

ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات| | تاريخ: ۱۳۹۶/۰۱/۱۴