دفاع پایان نامه كارشناسي ارشد گرایش هوش مصنوعی-سارا شیخی

ضميمه

ضميمه

ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات| | تاريخ: ۱۳۹۶/۰۴/۱۳