موفقیت مجددخانم نسترن مرادزاده در المپیاد دانشجویی مهندسی کامپیوتر

سرکار خانم نسترن مرادزاده موفقیت مجدد شما در المپیاد دانشجویی مهندسی کامپیوتر و کسب رتبه سوم در این آزمون را به شما تبريك گفته و موفقيت روز افزون شما را در تمامي عرصه ها از درگاه ايزد منان آرزومندیم.

ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات| | تاريخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۷