جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش هوش مصنوعی-ایمان خانی جزنی

چکیده: یکسامانه تشخیص عبارت گفتاری قادر است درخواست گفتاریِ کاربر راشناسایی نموده و اسناد گفتاریِ مرتبط را بازیابی نماید.سامانه تشخیص عبارت گفتاریِ پیشنهادی در این پایان­نامه، قادر است آرشیوی از اسناد گفتاری را دریافت کند و تنها با استفاده از این آرشیو و بدون استفاده از برچسب، برای هر سند، یک بازنمایی میانی با استفاده از مدل­های مولد بازنماییِ پیشنهاد شده در این پایان­­نامه، تولید کند. بازنمایی میانی حاوی اطلاعات مفید معنایی و مقاوم­سازی شده نسبت به تغییرات گوینده (و محیط) می­باشد. بنابراین، تمام اسناد موجود در آرشیو گفتاری تبدیل به یک بازنمایی میانی می­گردد. زمانی که درخواست کاربر به سامانه وارد می­شود، با استفاده از مدل تولیدکننده بازنمایی، برای درخواست کاربر نیز بازنمایی میانی تولید می­شود. سپس با استفاده الگوریتم بازیابی اطلاعات پیشنهاد شده، اسناد موجود در آرشیو به ترتیب مرتبط بودن، رتبه­بندی می­گردند. این پایان­نامه چندین نوآوری در معماریِ سامانه، مدل­های مولدِ بازنمایی و الگوریتم­های بازیابی اطلاعات داشته است. مدل­های مولد بازنمایی شامل هفت مدل­ پیشنهادی به علاوه یک مدل مرجع می­باشد. مدل­ها به دو دسته بازساز و پیشگو تقسیم­بندی شده­اند که دارای ساختارهایی مبتنی بر شبکه عصبی جلوسو، شبکه عصبی جلوسویِ مولد رقابتی، شبکه عصبی بازگشتیِ دنباله به دنباله و شبکه عصبی بازگشتیِ دنباله به دنبالهِ مولد رقابتی می­باشند. همچنین دو الگوریتم بازیابی اطلاعات به نام‌های یونیگرام و لِسک توسعه‌یافته در این پایان­نامه پیشنهاد شده است.

ضميمه

ضميمه

ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات| | تاريخ: ۱۳۹۶/۰۷/۲۳