جلسه دفاع پایان نامه کارشناسي ارشد - گرایش هوش مصنوعی-حمیدرضا رمضاني

ضميمه

ضميمه

ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات| | تاريخ: ۱۳۹۶/۱۱/۱۸