جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش هوش مصنوعی - رضوان نظری

ضميمه

ضميمه

ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات| | تاريخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۱