جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش هوش مصنوعی - پرویز اصغری

ضميمه

ضميمه

ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات| | تاريخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۹