جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش هوش مصنوعی-علی عباسی

ضميمه

ضميمه

ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات| | تاريخ: ۱۳۹۶/۱۲/۰۵