جدول زمانبندی مصاحبه داوطلبان دکتری سال ۹۷

 

جدول زمانبندی مصاحبه داوطلبان دکتری سال 97

در روزهای دوشنبه 28/3/97، سه­ شنبه 29/3/97 و چهارشنبه 30/3/97

 

گرایش

نوع پذیرش

حرف اول نام خانوادگی

روز و زمان مصاحبه

هوش مصنوعی

آزمون سنجش

الف - ر

سه ­شنبه 12:30-9

ز - گ

سه­ شنبه 17:30-14

ل - ی

چهار­شنبه 12:30-9

بدون آزمون

همه

چهارشنبه 12:30-9

شبکه­ های کامپیوتری

آزمون سنجش

الف - ح

دوشنبه 12:30-9

خ - ق

سه­شنبه 12:30-9

ک - ی

چهارشنبه 12:30-9

بدون آزمون

همه

چهارشنبه 12:30-9

نرم ­افزار

آزمون سنجش

الف - ذ

سه­شنبه 12:30-9

ر - غ

سه­شنبه 17:30-14

ف - ی

چهارشنبه 12:30-9

بدون آزمون

همه

چهارشنبه 17:30-14

معماری سیستم­های کامپیوتری

آزمون سنجش

الف - ج

دوشنبه 12:30-9

چ - ف

سه­شنبه 12:30-9

ق - ی

چهارشنبه 12:30-9

بدون آزمون

همه

دوشنبه 12:30-9

رایانش امن

آزمون سنجش

الف - ش

دوشنبه 17:30-14

ص - ی

سه­شنبه 12:30-9

بدون آزمون

همه

چهارشنبه 12:30-9

تجارت الکترونیکی

آزمون سنجش

همه

چهارشنبه 17:30-14

بدون آزمون

همه

چهارشنبه 17:30-14

ضميمه

ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات| | تاريخ: ۱۳۹۷/۰۳/۲۳