جدول زمانبندی مصاحبه دکتری سال ۹۷(غایبین)

داوطلب گرامی: جهت مصاحبه در تاریخ 6/4/97 داشتن مستنداتی که نشان­دهنده موجه بودن غیبت شما در مصاحبه دکتری تاریخ­های 28، 29 و 30 خردادماه باشد الزامی است.

ضميمه

ضميمه

ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات| | تاريخ: ۱۳۹۷/۰۴/۰۴