دفاع پایان نامه کارشناسي ارشد-گرایش هوش مصنوعي-زهرا اسکندری

ضميمه

ضميمه

ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات| | تاريخ: ۱۳۹۷/۰۴/۱۱