جلسه دفاع پایان‌نامه کارشناسی ارشد -گرایش هوش مصنوعی-مهدیه سادات موسوی

ضميمه

ضميمه

ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات| | تاريخ: ۱۳۹۷/۰۴/۱۲