دفاع پایاننامه کارشناسي ارشد گرایش هوش مصنوعي -میترا بهزادی

ضميمه

ضميمه

ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات| | تاريخ: ۱۳۹۷/۰۴/۱۳