جلسه دفاع از پایان نامه كارشناسي ارشد-هوش مصنوعی-رغده الطائی

ضميمه

ضميمه

ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات| | تاريخ: ۱۳۹۷/۰۴/۳۰