قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری ورودی مهر ۹۷-جلسه معارفه با اساتید و آشنایی با مقررات دانشکده

ضميمه

ضميمه

ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات| | تاريخ: ۱۳۹۷/۰۷/۱۱