دومین دوره مسابقات ملی داده کاوی

ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات| | تاريخ: ۱۳۹۷/۱۰/۲۵