جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسي ارشد- گرایش هوش مصنوعی-رامین فتوره چی

ضميمه

ضميمه

ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات| | تاريخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۳