دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد -گرایش هوش مصنوعی-نفیسه ایزد یار

ضميمه

ضميمه

ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات| | تاريخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۴