دفاع پایان نامه کارشناسي ارشد -گرایش هوش مصنوعي-مینا قدیمي عتیق

ضميمه

ضميمه

ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات| | تاريخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۷