دفاع پایان نامه کارشناسي ارشد -گرایش هوش مصنوعي-سینا مختارزاده آذر

ضميمه

ضميمه

ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات| | تاريخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۷