جلسه دفاع رساله دکتري گرایش هوش مصنوعی-گسترش روش یادگیري عمیق براي شناسایی فعالیت در ویدیو-مهشید مجد

ضميمه

ضميمه

ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات| | تاريخ: ۱۳۹۸/۰۲/۱۸