دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد- گرایش هوش مصنوعی-سمیه عطائی کچوئی

ضميمه

ضميمه

ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات| | تاريخ: ۱۳۹۸/۰۲/۲۹