جدول مصاحبه آزمون دکتری ۹۸

مصاحبه ازداوطلبان دکتری مهندسی کامپیوتر سال 98 در تاریخ های 27 تا 29 خردادماه انجام می­شود.جدول زمانبندی مصاحبه ها با توجه به گرایش انتخابی داوطلبان و حرف اول نام فامیلی ایشان از طریق لینک زیر قابل دسترسی استضميمه

ضميمه

ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات| | تاريخ: ۱۳۹۸/۰۳/۲۲