دفاع پایان نامه کارشناسي ارشد گرایش هوش مصنوعي و رباتیک-محمد سهرابي نصرآبادی

ضميمه

ضميمه

ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات| | تاريخ: ۱۳۹۸/۰۴/۰۱