دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش هوش مصنوعی-آیدین نجفی

ضميمه

ضميمه

ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات| | تاريخ: ۱۳۹۸/۰۴/۱۱