دفاع از پایان نامه کارشناسي ارشد گرایش هوش مصنوعي-سروش ضیایي نژاد

ضميمه

ضميمه

ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات| | تاريخ: ۱۳۹۸/۰۴/۱۲