دفاع از پایان نامه ارشد گرایش هوش مصنوعي-ساناز حسن زاده فرد

ضميمه

ضميمه

ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات| | تاريخ: ۱۳۹۸/۰۴/۱۲