جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش هوش مصنوعی-الهه محمدرضا

ضميمه

ضميمه

ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات| | تاريخ: ۱۳۹۸/۰۶/۱۱