دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد هوش مصنوعی -علی اصغر تقی زاده

ضميمه

ضميمه

ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات| | تاريخ: ۱۳۹۸/۰۶/۳۰