دفاع رساله دکتری مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی -بازنمایی رتبه پایین چندمقیاسه در یادگیری ماشین توسط مریم عبدالعلی

ضميمه

ضميمه

ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات| | تاريخ: ۱۳۹۸/۰۷/۱۶