مسابقات هوش مصنوعی امیرکبیر-چالش پیش بینی بازار سهام

ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات| | تاريخ: ۱۳۹۸/۰۷/۲۳