جلسه دفاع رساله دکتری گرایش هوش مصنوعی -آرش عبدی هجراندوست

ضميمه

ضميمه

ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات| | تاريخ: ۱۳۹۸/۱۰/۰۲