دفاع از پایان نامه کارشناسي ارشد گرایش هوش مصنوعي-نگین قاسمي طاهری

ضميمه

ضميمه

ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات| | تاريخ: ۱۳۹۸/۱۰/۰۴