رتبه های برتر در کنکور کارشناسی ارشد ۱۳۹۳

بدینوسیله به دانشجویان زیر که در کنکور کارشناسی ارشد سال 1393 رتبه های برتر را کسب کرده اند، تبریک عرض می شود. پیشرفت در زندگی و سربلندی را از خداوند متعال برای ایشان همواره خواهانیم.

* سعید شهراب: رتبه 3 کنکور نرم افزار، رتبه 7 کنکور شبکه و امنیت

* رامین بهلولی: رتبه 3 امنیت و شبکه، رتبه 5 تجارت الکترونیک، رتبه 16 نرم افزار، رتبه 27 هوش مصنوعی، رتبه 31 معماری کامپیوتر

* حسن کرامت پور: رتبه 4 کنکور شبکه و امنیت، رتبه 12 نرم افزار

* سعید الوند کوهی: رتبه ۶ کنکور تجارت الکترونیکی و مهندسی فناوری اطلاعات

* رضا رجبلی: رتبه 8 هوش مصنوعی، 11 علوم کامپیوتر، 14 معماری

* سجاد شهسواری: رتبه ۹ کنکور هوش مصنوعی، 22 امنیت و شبکه

* صدف مظفری: رتبه 12 تجارت الکترونیک و رتبه 23 امنیت و شبکه

* احسان حیدری: رتبه 20 شبکه و امنیت، رتبه 38 تجارت الکترونیک

* محمدرضا مولوی: رتبه 26 تجارت الکترونیک، رتبه 29 امنیت شبکه

* سینا اسدی: رتبه 30 معماری کامپیوتر

* مسعود صفا: رتبه 32 امنیت و شبکه، رتبه 72 تجارت الکترونیک

* امیر پوران: رتبه 35 نرم افزار

* علی سیف: رتبه 39 هوش مصنوعی

* محمد فرهودی: رتبه 42 شبکه و امنیت

* سروش کاظمی: رتبه 48 شبکه و امنیت

اطلاعات تکمیلی متعاقبلا اعلام می گردد.

شایان ذکر است که رتبه های 1 الی  15 که از سوی مرکز المپیاد سازمان سنجش اعلام میشوند به شرط کسب حداقل نمره قبولی برای المپیاد، در مرحله دوم المپیاد مهندسی کامپیوتر کشوری حضور خواهند داشت. اسامی قبول شدگان برای المپیاد در سایت المپیاد سازمان سنجش اعلام میگردد

http://olympiad.sanjesh.org/

ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات| تاريخ: ۱۳۹۳/۰۲/۲۳