دفاع پایان نامه كارشناسي ارشد گرایش هوش مصنوعی-معصومه مهتابی

ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات| تاريخ: ۱۳۹۶/۰۴/۱۲