دفاع پایان نامه كارشناسي ارشد گرایش هوش مصنوعی-سارا شیخی

ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات| تاريخ: ۱۳۹۶/۰۴/۱۳