جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش هوش مصنوعی - پرویز اصغری

ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات| تاريخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۹