جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش هوش مصنوعی-علی عباسی

ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات| تاريخ: ۱۳۹۶/۱۲/۰۵