جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد -گرایش هوش مصنوعی-حسین بی نیازیان

ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات| تاريخ: ۱۳۹۶/۱۲/۰۷