دفاع پایاننامه کارشناسي ارشد گرایش هوش مصنوعي -میترا بهزادی

ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات| تاريخ: ۱۳۹۷/۰۴/۱۳