دفاع پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد -گرایش تجارت الکترونیک-الینا یاوری کندری

ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات| تاريخ: ۱۳۹۷/۱۱/۱۵