دفاع پایان نامه ي کارشناسی ارشد گرایش هوش مصنوعی و رباتیکز-کفاح صالح

ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات| تاريخ: ۱۳۹۸/۰۴/۱۲