دفاع از پایان نامه ارشد گرایش هوش مصنوعي-ساناز حسن زاده فرد

ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات| تاريخ: ۱۳۹۸/۰۴/۱۲