بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی کامپیوتر

ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات| تاريخ: ۱۳۹۸/۰۶/۰۳