جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسي ارشد گرایش نرم افزار-مریم فدویان

ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات| تاريخ: ۱۳۹۸/۰۶/۱۱