جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش هوش مصنوعی-الهه محمدرضا

ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات| تاريخ: ۱۳۹۸/۰۶/۱۱