دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش هوش مصنوعی-مرضیه جلالی

ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات| تاريخ: ۱۳۹۸/۰۶/۲۷